Детски танцов фолклорен конкурс на РАК София

2024-02-17, Аула Максима, УАСГ

Имаме дългогодишна история и ангажимент към подпомагане на обществени, културни и образователни инициативи. В тази връзка, ние с гордост подкрепихме организираното от Ротаракт клуб София събитие - Детски танцов фолклорен конкурс. Този конкурс се превърна в ярък пример за това как младите поколения могат и трябва да бъдат въвлечени в процеса на опознаване и предаване на народните традиции.

Събитието събра на едно място множество талантливи детски танцови ансамбли от различни части на страната, които представиха впечатляващи изпълнения, пълни с енергия, страст и почит към фолклорното наследство. Участието на тези млади таланти не само демонстрира техните изключителни умения и преданост към традиционните български танци, но и подчертава важността на съхраняването на националната идентичност чрез изкуството.

Работата в партньорство с Ротари клуб София и Ротаракт клуб София е изключително вълнуваща и вдъхновяваща. Тези сътрудничества ни позволяват да обединим усилията си в подкрепа на значими инициативи, които имат реално въздействие върху общността и културата. Това събитие беше прекрасна възможност не само да покажем нашата подкрепа за младите изпълнители, но и да демонстрираме на обществото значението на културното наследство и нуждата от неговото съхранение за бъдещите поколения.

Детският танцов фолклорен конкурс беше повече от състезание; той беше празник на българския дух, култура и традиции, който събуди гордост и възхищение у всички присъстващи. В крайна сметка, инициативи като тази играят ключова роля в образователния процес, като предоставят на децата възможност не само да се научат на стъпките на хорото, но и да разберат по-дълбоко своите корени и културна идентичност.

В заключение, Ротари клуб София Триадица остава ангажиран с мисията си да подкрепя и насърчава проекти, които обогатяват обществото и предават на младите поколения ценностите и богатството на българската култура и традиции. Ние се радваме на възможността да продължим нашето сътрудничество с Ротари и Ротаракт клубовете в София и да работим заедно за реализацията на още повече значими инициативи в бъдеще.