Предаване на президентската оръглица

2021-06-26, гр. Китен, област Бургас

На 26.06.2021 г. се състоя празничната процедура по предаване на огърлицата на Ротари Клуб София Триадица.

Веселин Георгиев предаде президентската огърлица на Иво Михайлов за ротарианската година 2021-2022.

Иво е петият президент на РК София Триадица, а Клубът е убеден в качествата му да го сплоти още повече и да реализира прекрасни проекти в полза на обществото.

По време на събитието бе отчетена и огромната роля на паст президента ни - Веселин Георгиев, който преведе клуба през тежката изминала година и успя да реализира няколко съществени проекта с фокус здравеопазване.

Пожелаваме на Иво и на избрания от него борд успехи!