Среща с Ротари клуб София Възраждане

2020-02-18

Съвместна сбирка на Ротари клуб София Възраждане и Ротари клуб София Триадица.

Приятелството е основополагащият камък върху който е изграден Ротари, а толерантността е слепящият елемент.

— My Road to Rotary