Засаждане на дръвчета в София

2017-03-19, Княжевска градина, двора на Александровска болница и Южен парк

На 19 март 2017 година членове на Ротари клуб София Тангра, Ротари клуб София Възраждане и Предварителен Ротари клуб София Триадица изпълниха съвместния си проект за Залесяване и освежаване на зелени площи в София. Безкористните ротарианци засадиха 55 дръчета в Княжевска градина, двора на Александровска болница и Южен парк.

Проектът беше финансиран изцяло от трите Софийски клуба. В инициативата се включиха повече от тридесет ротарианци. Целта на проекта е да увеличи и освежи зелените площи в Столицата и по този начин с малки стъпки да допринесе за по-чиста околна среда и по-приятни места за разходки и отдих в града. Темата на проекта изцяло отговаря на целите на Ротари за 2017/2018 ротарианска година, а именно Чиста околна среда с повече зелени площи. Идеята на проекта беше приета много добре от членовете на трите клуба-партньори, което от своя страна породи идеи за нови инициативи, които да разширят мащаба на проектните дейности и да привлекат други клубове, които да се включат в бъдещи зелени активности.

Проект

Залесяване

Един от основополагащите принципи на Ротари е, че прокетите трябва да бъдат устойчиви във времето. За това ние от Ротари Клуб София Триадица сме активно ангажирани в опазването на околната среда. Участваме в множество инициативи по залесяване и облагородяване на паркови пространства. Дърветата ни даряват с кислород и прохладна сянка. Те предпазват от свлачища, но и предоставят жизнено важна екосистема за широк спектър от животни. Те са неразделна част от запазването на циркулацията на водата и предпазват от засушавания.(Още...)