Кръгла маса, посветена на демографската криза

2023-11-04, х-л Хаят

По повод отбелязването на 90-тата годишнина от основаването на Ротари в България, Ротари клуб София организира кръгла маса, посветена на актуалната и предизвикателна тема за демографската криза в страната. Събитието събра заедно експерти, общественици и представители на Ротари клубовете, за да обсъдят настоящето и бъдещето на демографските тенденции в България.

Ротари клуб София Триадица беше достойно представен на тази важна среща от Деница Винева, която активно участва в дискусиите и представянето на перспективите за преодоляване на демографските предизвикателства. Обсъжданията се фокусираха върху текущото състояние на населението в България, изследвайки основните причини за намаляващата популация, включително емиграцията, ниската раждаемост и икономическите фактори, допринасящи за демографската криза.

Срещата подчерта необходимостта от разработването на целенасочени стратегии и политики за стимулиране на раждаемостта, подобряване на условията за живот и работа в България, както и за привличане на българските граждани, които са избрали да живеят и работят в чужбина. Участниците в дискусията изтъкнаха също така значението на образованието, здравеопазването и социалните услуги като ключови области, в които са необходими реформи, за да се справят с демографските предизвикателства.

Инициативата на Ротари клуб София да организира такова събитие подчертава ангажимента на Ротари към обществените проблеми и намирането на устойчиви решения. Кръглата маса предостави платформа за споделяне на идеи и най-добри практики, като по този начин допринесе за повишаването на осведомеността и мобилизирането на усилия за преодоляване на една от най-сериозните кризи, пред които е изправена България днес.