Превенция на Амблиопията - район Изгрев

2023-10-23, район Изгрев

Между 23 и 31 и октомври Ротари клуб София Триадица реализира инициатива за подобряване на здравето и благосъстоянието на общността, като организира скрийнинг за амблиопия в район Изгрев. Бяха прегледани над 1000 деца от всичките държавни детски градини в района.

Прегледите бяха извършени от висококвалифициран екип офталмолози от катедрата по оптометрия към Физическия факултет на Софийския университет, както и от техни студенти. Това партньорство не само демонстрира силата на сътрудничеството между гражданското общество и академичната общност, но също така подчертава ангажимента на Ротари клуб София Триадица към прилагането на иновативни и ефективни подходи за решаване на обществени проблеми.

Впечатляващият професионализъм на медицинския екип и администрацията на детските градини в района беше ключов фактор за успеха на инициативата. Благодарение на тяхната ангажираност и усилия, скрийнингът премина гладко и ефективно, осигурявайки на децата важни здравни прегледи, които могат да имат дълготрайно положително въздействие върху тяхното зрение и качество на живот.

Този проект на Ротари клуб София Триадица е пример за истинско лидерство в областта на профилактиката на общественото здраве и демонстрира как организираните усилия могат да доведат до значими и измерими резултати в подкрепа на здравето и благополучието на общността. Той подчертава важността на ранната диагностика за превенцията на зрителни проблеми и служи като вдъхновение за бъдещи инициативи, насочени към подобряване на здравето на децата.

Проект

Скрийнинг за амблиопия

Амблиопията е състояние на намалено зрение. Позната е под наименованията “мързеливо” или “лениво” око. По естество е неврологично заболяване, при което се наблюдава по-слабо развитие на едното око, наричано амблиоптично. В следствие на това мозъкът не възприема образа, уловен от него.

(Още...)