Онлайн среща с РК Истанбул Бебек

2020-06-16

Ползотворна приятелска среща между РК София Триадица и РК Истанбул Бебек. След като миналият път приятелите ни от Истанбул ни запознаха с техните проекти, сега ние представихме част от от изпълнените от нас проекти.

Естествено първите идеи за общи инициативи не закъсняха. До нови срещи, приятели!