Превенция на амблиопия - район Студентски

2019-05-16

За втора година изпълнихме скийнинг за амблиопия в София. Тази година посетихме детските градини в район Студентски.

Благосъстоянието на децата е близко до нашите сърца, включително и здравето на техните очи. Амблиопията, често наричана “лениво око”, е често срещано, но понякога пренебрегвано заболяване на детското зрение. За да повишим общата информираност и важността на профилактиката, наскоро организирахме скрининг в детските градини на район Студентски.

Посетихме всички детски градини в района и с помощта на изключителните специалисти от болница Лозенец проверихме децата за признаци на амблиопия и други очни заболявания. Процесът беше бърз, не инвазивен и адаптиран да бъде приятен за децата.

Успяхме да идентифицираме децата, които биха се имали нужда от по-задълбочен преглед. Резултатите са предадени на родителите им. Обратната връзка от тях и от педагозите е изключително положителна. Ние сме щастливи, че бяхме в служба на обществото и благодарим на лекарите от болница Лозенец за професионализма и отдадеността им.

Проект

Скрийнинг за амблиопия

Амблиопията е състояние на намалено зрение. Позната е под наименованията “мързеливо” или “лениво” око. По естество е неврологично заболяване, при което се наблюдава по-слабо развитие на едното око, наричано амблиоптично. В следствие на това мозъкът не възприема образа, уловен от него.

(Още...)